Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  takt muz. odcinek stale powtarzającego się schematu metrycznego (por. metrum, muz.) w utworze a. jego części, ograniczony kreskami taktowymi; dar a. umiejętność mówienia i czynienia rzeczy właściwych w trudnych a. delikatnych sytuacjach dla zachowania dobrych stosunków z ludźmi, nieurażania ich; wzgląd na drugich, delikatność (por. savoir faire; -vivre).
  taktomierz zob. metronom.
 

Etym. - łac. tactus 'dotyk' z p.p. od tangere, zob. tangens.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku