Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

non est Iudaeus, neque Graecus; non est servus, neque liber łac., nie ma Żyda, ani Greka; nie ma niewolnika, ani wolnego (tj. wszyscy ludzie są równi); por. nec accipietis cuiusquam...
 

Etym. - z Wulgaty (List Pawła Ap. do Galatów, 3, 28).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku