Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

incomunicado [wym. inko... kado] prawn. bez możności porozumienia się z kimkolwiek; w izolatce, pojedynce, celi jednoosobowej.
 

Etym. - hiszp. 'jw.' z p.p. od incomunicar 'pozbawić łączności; osadzić w areszcie odosobnionym'; zob. in- 1; comunicar 'zawiadamiać; łączyć' z łac. communicare, zob. komuna.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku