Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kondensacja zagęszczenie, stężenie czego; nadanie czemu postaci bardziej zwartej, treściwej, zwięzłej, lapidarnej; skraplanie się, zestalanie się; chem. łączenie się cząstek tego samego rodzaju, czemu towarzyszy zazw. wydzielanie się wody.
  kondensator przyrząd do magazynowania ładunków elektr., soczewka (a. zespół soczewek) do skupiania światła na przedmiocie obserwowanym.
  kondensat produkt kondensacji; skroplina.
 

Etym. - późn.łac. condensatio 'zgęszczenie' z łac. condensatus pp. od condensare 'zgęszczać'; zob. kom-; densus 'gęsty; stłoczony; mocny'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku