Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  uniwersalia filoz. powszechniki, realne odpowiedniki pojęć ogólnych, przedmioty wiedzy pojęciowej, posiadające tylko cechy wspólne danemu zbiorowi przedmiotów (por. konceptualizm; realizm; nominalizm).
  uniwersalizm powszechność; doktryna teol., wg której wszyscy ludzie będą w końcu zbawieni; doktryna etyczna, stawiająca dobro ogólne wyżej od indywidualnego (por. eudajmonizm; indywidualizm, partykularyzm).
  Universal Product Code zob. bar code.
  uniwersjada międzynarodowe zawody sportowe drużyn (reprezentacji) uniwersyteckich.
  uniwersalny powszechny; wszechogarniający; wielostronny; dający się stosować do różnych celów.
  uniwersał w dawnej Polsce - list, proklamacja, rozporządzenie szczególnej wagi.
  uniwersytet najstarszy typ wyższej uczelni (od XI w. we Włoszech).
 

Etym. - późn.łac. universalia z l.mn. r.nij. od universalis 'powszechny', śrdw.łac. universitas dpn. universitatis 'uniwersytet' (z łac. 'ogół; wszechświat') i łac. universum 'wszechświat' (z r.nij. od universus 'cały; wszystek'; zob. uni-; versus; wersja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku