Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  HYDR-; HYDRO- w złożeniach: woda; wodny; hydrauliczny; (zawierający) wodór.
  hydrosfera powłoka wodna Ziemi; por. geosfery.
  hydropatia wodolecznictwo.
  hydrofor aparat pompowo-sprężarkowy do utrzymywania stałego ciśnienia wody w sieci wodociągowej.
  hydrografia geografia wód lądowych i morskich.
  hydrologia dział geofizyki zajmujący się badaniem zjawisk zachodzących w hydrosferze.
  hydroponika zbieranie plonów z roślin hodowanych na kamieniach, żwirze, piasku, tłuczonej cegle, żużlu hutn., odpadkach tworzyw sztucznych, wacie szklanej itd.
  hydrofobia wodowstręt; wścieklizna.
  hydroplan przest. wodnosamolot.
  hydroliza rozkład związków chem. pod wpływem wody.
  hydroterapia wodolecznictwo.
 

Etym. - gr. hýdōr 'woda'; por. klepsydra.; fobia; -for(a); -graf-; -liz(a)-; -log; log-; pat(ia)-; (aero)plan; gr. pon-, pénesthai 'trudzić się'; sfera; terapia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku