Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Montessori system metoda wychowania przedszkolnego, zmierzająca do rozwoju inicjatywy dziecka przez pozostawienie daleko idącej swobody jego spontanicznej aktywności, przez umożliwienie samodzielnego posługiwania się materiałami instrukcyjnymi, przez wczesną naukę czytania i pisania.
 

Etym. - od nazwiska twórczyni systemu, wł. lekarki-psychiatry i pedagoga Marii Montessori, 1870-1952.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku