Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  proces zmiany zachodzące w kolejnych stadiach rozwoju; chem., biol. zmiany powodujące przeobrażenie się materii (np. p. asymilacji, chemiczny, metaboliczny, syntezy); sprawa sądowa; działalność wymiaru sprawiedliwości.
 

Etym. - łac. processus 'postęp(owanie); postępek' z p.p. od procedere, zob. proceder.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku