Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  metafizyka dział filozofii zajmujący się przedmiotami wykraczającymi poza doświadczenie i zmierzający do poznania "istoty" rzeczy; nauka o pierwszych zasadach bytu; ontologia (i kosmologia a. gnoseologia); metoda w filozofii przeciwstawna dialektyce, ujmująca zjawiska statycznie, ahistorycznie i w izolacji od innych; pot. oderwane od rzeczywistości, spekulacje myślowe, niezrozumiałe wywody, mętne rozumowanie.
 

Etym. - śrdw.łac. metaphysica (l.mn.) z gr. (ta) metá (ta) physiká 'te (księgi), które następują po przyrodniczych'; od dotyczącej tych zagadnień części Dzieł zebranych Arystotelesa, którą tak nazwał (wg tradycji) wydawca, Andronikos z Rodosu (gr. filozof mieszkający w Rzymie w 1. w. n.e.), gdyż następowała po "Fizyce"; zob. meta-; fizyka.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku