Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  diaspora rozproszenie jakiejś narodowości na obczyźnie a. wyznawców jakiejś religii wśród innowierców; mniejszości religijne; tereny zamieszkane przez nie.
 

Etym. - gr. diasporá 'rozproszenie' od diaspeírein 'rozpraszać'; zob. dia-; speírein 'siać; rozsiewać'. W staroż. o Żydach rozproszonych wśród inych narodowości w następstwie niewoli babilońskiej, później także o żyd. chrześcijanach zamieszkałych wśród pogan; por. Biblia (List Jakuba Ap., 1, 1).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku