Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dezabil przest. a. żart. negliż, ranny a. nocny domowy strój kobiecy.
 

Etym. - fr. déshabillé 'jw.' z p.p. od déshabiller 'rozbierać'; zob. dez-; habiller 'oporządzać; przygotować (kłodę do obróbki); przyozdabiać; ubierać; odziewać' od bille 'kłoda; pień'; pochodzenia celt.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku