Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

emploi [wym. ãplua] rodzaj ról, w których aktor się specjalizuje.
 

Etym. - fr. 'użytek; zajęcie, posada; jw.' od employer 'używać; zatrudniać' z łac. implicare, zob. implikacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku