Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  PROZOP(O)- w złożeniach: osoba; twarz.
  prozopagnozja med. utrata zdolności rozpoznawania twarzy (podczas, gdy inne funkcje wzroku pozostają nietknięte), będąca skutkiem uszkodzenia mózgu.
  prozopografia studia biografii zbiorowej, zazw., ale niekoniecznie, biografii elit (np. arystokracji, członków parlamentu), stosowane przez historyków od ok. 1930, zwł. przez historyków politycznych (jak np. Lewis Namier); rosnąca popularność tych studiów (mimo że są ostro krytykowane) wynika stąd, że nadają się do komputeryzacji i umożliwiają szerokie uogólnienia na temat grup.
 

Etym. - gr. prósōpon, zob. prozopopeja; agnozja; -graf-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku