Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  -GON- w złożeniach: 1. kąt; figura geom. mająca określoną liczbę kątów. 2. płciowy; rodny, rozrodczy; nasienie; (-GONIA) pokolenie; rozmnożenie (się); pochodzenie, sposób powstania, zrodzenia się czegoś; genealogia.
 

Etym. - 1. gr. gōnía 'kąt'; por. diagonal; oktagon; ortogonalny; pentagon; poligon; trygonometria. 2. gr. gónos 'latorośl; płodzenie; nasienie; genitalia' od gíignesthai 'być urodzonym'; por. epigon; gonady; gonokoki; kosmogonia; teogonia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku