Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  konglomerat zlepek, zbiór, skupisko, mechaniczne połączenie różnych części a. przedmiotów; chem., techn., geol. zlepieniec; ekon. korporacja (towarzystwo) przem.handl., gł. amer.) dążąca do szybkiego rozrostu w drodze przejmowania (wchłaniania) istniejących towarzystw (spółek, firm) pracujących w różnych dziedzinach (branżach), nie związanych z jej działalnością; zob. fuzja 2; zob. zaibatsu.
 

Etym. - ang. conglomerate (corporation) 'konglomerat (korporacja)' z łac. conglomeratus p.p. od conglomerare 'zwinąć razem'; zob. kom-; glomerare, zob. aglomeracja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku