Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

monseigneur [wym. mąseniör] fr. sposób tytułowania biskupów, a dawn. książąt i niektórych dygnitarzy (skr. Mgr).
monsignore [wym. monsińjore] włoski tytuł honorowy prałatów (skr. Mons.).
monsieur [wym. m(e)sjö] l.mn. messieurs [wym. mesjö:] fr., pan (skr. M.)
 

Etym. - fr., wł. mon 'mój'; fr. -sieur z seigneur 'pan (lenny)' i wł. signore 'pan' od łac. senior, zob. senior.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku