Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Machtpolitik polityka siły, silnej ręki; mocarstwowa; doktryna polit., zalecająca użycie siły, przemocy fiz. przez państwo dla osiągnięcia swych celów; por. Realpolitik.
 

Etym. - nm. 'polityka silnej ręki'; Macht 'moc, siła, potęga; władza; mocarstwo'; zob. polityka.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku