Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kombajn maszyna zespołowa (np. rolnicza, górnicza; robot kuchenny) wykonująca kilka różnych czynności.
 

Etym. - ang. combine (harvester) 'kombajn (żniwny)' od combine 'kombinować; łączyć' z późn.łac. combinare, zob. kombinacja; ang. harvester 'żniwiarz; maszyna do żęcia' od harvest 'żniwa; zbiór'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku