Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ekspektatywa w prawie kanonicznym - nadanie przez papieża beneficjum Kośc. przez tzw. prewencję, to znaczy z prawem następstwa (łac. cum iure successionis), czyli do objęcia po śmierci obecnego beneficjanta; śrdw. prawo do dóbr, godności i dochodów, których rzeczywiste objęcie nastąpić miało dopiero w określonych okolicznościach; w dawnej Polsce (do 1717) pismo królewskie przyrzekające nadanie godności a. stanowisk w razie wakansu.
 

Etym. - śrdw.łac. exspectativa, expectativa 'jw. śrdw.' z łac. expectare 'wypatrywać; oczekiwać'; zob. eks-; spectare, zob. spektakl.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku