Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  melizmat muz. figura melodyczna śpiewana na jednej zgłosce tekstu, obejmująca od dwu do kilkunastu a. więcej dźwięków.
  melizmatyka, zespół figur melizmatycznych, charakteryzujących muzykę chorałową (np. Alleluja i Kyrie), orientalną i płd.słowiańską.
 

Etym. - gr. mélisma 'śpiew; melodia' od melidzein 'śpiewać' z mélos, zob. melo-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku