Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  paremiografia dział leksykografii zajmujący się zbieraniem i objaśnianiem przysłów.
  paremiologia nauka o przysłowiach.
 

Etym. - późn.łac. paroemia 'przysłowie' z gr. paroimía 'maksyma; jp.; uwaga'; zob. par(a)-; ōímos 'przejście, droga; melodia'; zob. -graf-; -logia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku