Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  selekcja dobór przez eliminację; biol. dobór (naturalny, sztuczny, płciowy); wybór.
  selekcjoner osoba przeprowadzająca selekcję zawodników sport.
  selektywność wybiórczość.
 

Etym. - fr. sélectionneur 'dokonujący selekcji' od łac. selectio wybór z selectus p.p. od seligere wybierać; se- 'roz-'; legere, zob. legenda.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku