Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  hugenoci, hugonoci protestanci fr. (kalwini) w XVI-XVII w.
 

Etym. - fr. huguenot 'protestant' ze szwajc.nm. Eidgenosse 'konfederat'; Eid 'przysięga'; Genosse 'towarzysz'; nazwa nadana pierw., w XVI w., przez zwolenników ks. Sabaudii walczącym z nim mieszkańcom Genewy, utworzona przez drwiące połączenie z imieniem przywódcy partii antysabaudzkiej: Hugues Besançon.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku