Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  departament dział ministerstwa składający się z wydziałów, referatów itp. (w Szwajcarii i USA ministerstwo); jednostka terytorialno-adm. podziału kraju (we Francji).
 

Etym. - fr. département 'jw.' od départir 'rozdzielać'; zob. de-; partir dawn. 'dzielić; odjechać; wyruszyć' z łac. partiri, zob. partia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku