Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dezawuować nie uznać czyjego prawa do jakichś działań, do reprezentowania kogo a. czego, do występowania w czyimś imieniu; wyrzec się odpowiedzialności za kogo, cofnąć aprobatę, zakwestionować upoważnienie; wyprzeć się, dyskredytować kogo.
 

Etym. - fr. désavouer 'jw.; zganić'; zob. dez-; avouer 'wyznać; przyznać się' z łac. advocare 'wzywać (na pomoc)'; zob. ad-; vocare, zob. wokanda.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku