Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  intencja zamiar, zamysł; cel, motyw działania; myśl przewodnia, chęć, pragnienie.
  intendent kierownik działu gosp. instytucji; zarządca gmachu; zarządzający intendenturą, działem gosp. jednostki organizacyjnej (np. w wojsku, w szpitalu).
  intencjonalny zamierzony, umyślny.
  intensywny wzmożony, wzmocniony, natężony, napięty; intensywna gospodarka rolna - prowadzona przy dużym wkładzie pracy i kapitału na jednostkę powierzchni; por. ekstensywna.
  intensyfikacja wzmocnienie; wzmożenie.
 

Etym. - łac. intentio 'rozciągnięcie; natężenie; usiłowanie' z intentus a. intensus p.p od intendere 'rozciągać; usiłować' (por. Ententa); zob. in- 2; tendere, zob. tendencja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku