Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  neofita człowiek, który przyjmuje a. niedawno przyjął jakieś wyznanie, zazw. chrześc.; prozelita; przen. nowy (zazw. gorliwy) wyznawca jakiejś doktryny, nauki, ideologii.
 

Etym. - gr. neóphytos 'nowo nawrócony; nowicjusz'; zob. neo-; -phytos od phýein 'rosnąć; powstawać; rodzić się'; por. -fit(o)-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku