Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  suplement materiał dodatkowy uzupełniający a. aktualizujący treść dzieła, zawarty zazw. w oddzielnym tomie; por. aneks.
  supletywne formy - jęz. formy należące do jednego zespołu odmiany przez przypadki, liczby, czasy, stopnie itd., jednak obce sobie pochodzeniem (np. dobry - lepszy, jestem - byłem, człowiek - ludzie).
 

Etym. - łac. supplementum 'uzupełnienie (również wojsk.)' i późn.łac. suppletivus 'uzupełniający' (z łac. suppletus p.p.) od supplēre 'uzupełniać; dopełniać'; zob. sub-; plēre 'napełniać'; por. plenarny.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku