Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  licencja (urzędowe) zezwolenie na wykonanie czynności a. korzystanie z (u)praw(nień); odstępstwo od przyjętych prawideł, zwł. w dziedzinie sztuki, np. licencja poetycka (łac. licentia poetica).
  licencjat stopień i tytuł naukowy w niektórych krajach, odpowiadający magisterium; posiadacz tego stopnia i tytułu.
 

Etym. - śrdw.łac. licentiatus 'oswobodzony; wyzwolony' od licentiare 'zezwalać' z łac. licentia 'wolność; swoboda' od licēre 'być dozwolonym; być na sprzedaż'; por. licytacja. Licentia poetica - z Seneki Mł. (Naturales quaestiones, 44, 1).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku