Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  passus ustęp tekstu; przest. wypadek, zdarzenie.
 

Etym. - łac. 'krok; rz. miara długości: podwójny krok, sążeń = 1,48 m'; por. impas; kompas; mila; pas; passacaglia; passé.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku