Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

vive l'empereur! fr., [wym. wiw lãprö:r] niech żyje cesarz! (Napoleon I).
vivente rege łac., (elekcja, obiór) za życia króla; por. viritim.
vive valeque łac., żyj i bywaj zdrów (formuła umieszczana na końcu listu; por. Horacego Satyry, 2, 5, 110).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku