Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

fuimus Troes, fuit Ilium łac., byliśmy Trojanami, było Ilium (ale należy to już do niepowrotnej przeszłości); nie jesteśmy już Trojanami, nie ma już Troi; por. ubi Troia fuit...
 

Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 2, 325).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku