Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  obstrukcja hamowanie, utrudnianie przebiegu jakiejś sprawy; metoda walki parlamentarnej, polegająca na wykorzystaniu wszelkich legalnych środków w celu niedopuszczenia do jakiejś uchwały; med. zatwardzenie, zaparcie stolca.
 

Etym. - łac., obstructio 'zamknięcie' od obstruere 'zabudować; zatarasować, uniedostępnić; tamować'; ob- 'przeciw, do'; struere, zob. struktura.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku