Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  filozofia wiedza dążąca do poznania istoty, struktury i zasad bytu i myślenia oraz najogólniejszych praw rządzących człowiekiem, społeczeństwem i przyrodą; analiza krytyczna metod i pojęć danej dyscypliny wiedzy; pot. dążenie do poznania prawd ogólnych; pogląd na świat, mądrość; wydział filozofii na wyższej uczelni.
  filozof specjalista w zakresie filozofii; pot. człowiek mądry, żart. przemądrzały a. niepraktyczny.
 

Etym. - gr. philosophía 'wiedza racjonalna; nauka'; zob. fil(o)- 1; sophía 'mądrość'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku