Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  daltoński plan laboratoryjny pop. w okresie międzywojennym, metoda organizacji indywidualnego nauczania bez systemu klasowo-lekcyjnego, wg której uczeń opracowuje otrzymany materiał w dogodnym dla siebie tempie i czasie, pod nadzorem instruktorów.
 

Etym. - od nazwy miasta Dalton (Massachusetts, USA), gdzie w 1920 metodę te opracowała nauczycielka amer., Helen Parkhurst.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku