Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dezyderat wyraźnie określone życzenie, postulat; wymaganie; żądanie.
 

Etym. - łac. desideratum 'pragnienie' r.nij. od desideratus p.p. od desiderare 'pragnąć; chcieć; tęsknić za'; zob. de-; -siderare od sidus, zob. syderyczny.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku