Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor łac., oby z kości naszych powstał mściciel.
 

Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 4, 625); napis na pomniku hetmana Stanisława Żółkiewskiego, wystawionym w 1677 r. przez Jana III Sobieskiego w kościele w Żółkwi.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku