Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  propagacja rozpowszechnianie; rozchodzenie się, rozprzestrzenianie się; biol. rozród.
  propaganda rozpowszechnianie, szerzenie, wyjaśnianie (idei, poglądów itd.); rozsiewanie, szerzenie idei, informacji a. pogłosek w celu dopomożenia a. zaszkodzenia instytucji, sprawie a. osobie; doktryny, idee, argumenty, doniesienia o prawdziwych a. rzekomych faktach, rozpowszechniane dla poparcia własnej sprawy a. zaszkodzenia sprawie przeciwnika; działalność publiczna mająca na celu poparcie jakiejś sprawy a. zaszkodzenie jej.
 

Etym. - łac. propagatio 'rozkrzewianie' i n.łac. (Congregatio de) propaganda (fide) '(kongregacja) szerzenia (wiary), organizacja zał. przez papieża Grzegorza XV w 1622 r. dla opieki nad misjami' (z łac. ablativu l.poj. r.ż. od propagandus, gerundivum) od propagare 'szczepić winorośl; krzewić; szerzyć' z propāges 'latorośl winna'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku