Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kinematyka fiz. dział mechaniki, zajmujący się badaniem ruchu ciał bez uwzględnienia sił wywołujących ten ruch.
  kinetyzm zob. wizualizm.
  kinetografia system notacji tańca będący zastosowaniem labanotacji (zob.) do choreografii.
  kinestezja czucie pozycji i ruchów części ciała wzgl. siebie, czucie mięśniowe, stawowe, powięziowe i ścięgnowe; zmysł kinestetyczny; por. cenestezja.
  kinetyka fiz. dział dynamiki zajmujący się badaniem ruchu układów mechanicznych (np. ciał) pod wpływem działających na nie sił; dział mechaniki obejmujący dynamikę i statykę; energia kinetyczna - energia ciała będącego w ruchu; por. potencjalna energia.
  kineskop telewizyjna lampa obrazowa, której zewn. powierzchnia tworzy ekran TV.
 

Etym. - zob. kin-; zob. -skop-; -estezja od gr. aisthēsis 'czucie'; por. esteta.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku