Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

porte-parole [wym. portparol] przemawiający w imieniu innych, upełnomocniony mówca.
 

Etym. - fr. 'jw.'; zob. port-épée; parol.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku