Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  izomery chem. cząsteczki związków chem. o jednakowym składzie atomowym, ale o różnej budowie.
 

Etym. - gr. isomerēs 'równo podzielony'; zob. izo-; méros 'część; udział'; por. elastomery; metameria; polimeryzacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku