Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  wiza zezwolenie wpisane do paszportu cudzoziemca na pobyt a. wjazd na (przejazd przez) terytorium danego państwa, wydane przez konsulat, przedstawicielstwo dypl. a. straż graniczną.
 

Etym. - fr. visa 'jw.' z łac. '(rzeczy) widziane' l.mn. r.nij. od visus p.p. od vidēre, zob. vide.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku