Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  pak 1. (p. lodowy) arktyczny (rzadziej antarktyczny), nawarstwiony latami lód morski, tworzący chaotyczne masy zbitych, zmiażdżonych brył, kry i łomu lodowego. 2. smoła twarda, produkt pozostający po destylacji smoły węglowej, drzewnej, kwasów tłuszczowych i in.
 

Etym. - 1. ang. pack(ice) 'jw. 1'; ice 'lód'. 2. nm. Pech 'smoła; pech' z łac. pix dpn. picis 'smoła, żywica'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku