Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  teurgia relig. umiejętność zmuszania a. skłaniania bóstwa lub dobroczynnej potęgi nadnaturalnej do wykonania (a. wstrzymania się od) jakichś działań.
 

Etym. - późn.łac. theurgia 'wywoływanie bogów a. cieni za pomocą czarów' z gr. theourgía 'jp.' od theourgós 'cudotwórca'; the- zob. teo-; ourgós, zob. chirurgia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku