Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ekspresja uzewnętrznianie przeżyć; zewn. oznaka uczuć; (siła) wyraz(u), wyrazistość.
  ekspresjonizm kierunek w sztuce i lit. (zwł. nm. 1910-25), który, przeciwstawiając się naturalizmowi i impresjonizmowi, dążył do wyrażania w sposób spotęgowany i dramatyczny wewn. przeżyć twórcy.
  ekspresyjny, ekspresywny sugestywny; wyrazisty.
 

Etym. - łac. expressio 'wytłoczenie; wyrażenie' od exprimere, zob. ekspres.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku