Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kaszetować dostosowywać film panoramiczny do wyświetlania na normalnych ekranach a. w TV.
 

Etym. - fr. cacheter 'pieczętować (lakiem)' od cachet 'pieczęć; znaczek; kapsułka' z cacher 'ukrywać; chować; zasłaniać' od łac. coactare 'ściskać; ściągać; przymuszać' z cogere 'jw.'; zob. ko-; agere, zob. agencja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku