Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  apologeta obrońca (zwł. chrześcijaństwa, w II-IV w. n.e.).
  apopleksja insult, udar mózgu, krwotok mózgowy.
  apologia obrona sprawy, zasady a. osoby; usprawiedliwienie; pochwała.
  apologetyka obrona, usprawiedliwienie, wywyższenie zasad, przekonań, zwł. dogmatów wiary chrześc.
  apoplektyczny skłonny do (a. będący przejawem) apopleksji.
 

Etym. - zob. apo-; gr. apología 'mowa obrończa'; zob. -log; -logia; gr. apopleksia 'porażenie' od apoplēssein 'porazić'; plēssein 'uderzyć, palnąć; zranić'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku