Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

priekrasnoje jest' żyzń ros., piękno to życie.
 

Etym. - ros. filozof i krytyk lit. Nikołaj G. Czernyszewski (1828-89) w dysertacji Estetyczny stosunek sztuki do rzeczywistości (1853 r.).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku