Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  deklinacja gram. odmiana imion (rzeczowników, przymiotników, zaimków i liczebników) przez przypadki (por. fleksja); astr. zboczenie, odległość kątowa punktu na sferze niebieskiej od równika niebieskiego; (d. magnetyczna) odchylenie magnetyczne, odchylenie kątowe między południkiem geogr. i południkiem magnetycznym w danym punkcie Ziemi.
 

Etym. - łac. declinatio 'zboczenie' od declinare 'odwrócić (się); unikać; odmieniać; przypadkować', zob. de-; clinare 'nagiąć, obrócić'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player