Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kamerdyner dawn. starszy lokaj; osobisty pokojowiec pana.
  kamerjunkier młodszy szambelan dworu w XVIII i XIX w. w Rosji i księstwach nm.
  kamerton przyrząd do podawania tonacji dla chóru a. dla strojenia instrumentów muz. (widełki strojowe a. mały instrument dęty stroikowy).
 

Etym. - nm. Kammerdiener 'kamerdyner'; Kammerjunker 'kamerjunkier'; Kammerton 'kamerton'; Kammer 'pokój; kamera; izba (handl., poselska)' z łac. camera, zob. kamera; nm. Diener 'służący'; Junker zob. junkier; Ton 'ton; dźwięk' z gr. tónos, zob. tonacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku